Make your own free website on Tripod.com
           
  U N I R E A L - p r á v n y  s e r v i s
 
BRATISLAVASKÁ VIRTUÁLNA REALINÁ KANCELÁRIA
-reality v Bratislave
       
KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
-listy vlastníctva, kópie z kastrálnej mapy...
       
KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS PRE PODNIKATEĽOV
-zakladanie obchodných spoločností
-úradné výpisy z obchodného registra
       
    t.gif  
          This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!